OVERSLAANDE VONKEN

ekspositie aksiekunst 1967-1975


Herman Ysebaert
Jan Koperdraat
Toos Koedam

Sprong naar het heden

Tegenover de terugblik staat het heden, met een kleine inventarisatie van initiatieven die een speels, beeldend of poëtisch appel doen aan de maatschappij.

Vonken vandaag

De gesignaleerde kunstenaars die zich vandaag de dag op de maatsachappij richten, doen dat eerder solistisch dan in groepsverband. De focus ligt meer bij het welzijn van de samenleving dan bij pijnpunten in de actualiteit en het appel richt zich vaker aan de individuele ervaring dan aan een groepsdynamiek. Maar de thema's overlappen.

De cultureel diverse samenstelling van de gepresenteerde nieuwe lichting is een weerkaatsing naar het heden van de zuil-doorbrekende alliantie anno 1967 die het vertrekpunt van de ekspositie vormt.

Voor de deelnemers is ook een rol gereserveerd in de openingsmanifestaties.

Expositie: motieven, thema's, projecten

De hedendaagse deelnemers sluiten als volgt aan bij de thema's uit het verleden:

Vredesweken - brainstorm en betoog

  • de Chileense kunstenaar/dichter Juan Heinsohn Huala, een van de oprichters van de groep 'Vredesdichters', zie bijgaand overzicht
  • Martin Voorbij, initiator van het wereldwijde schilderproject 'Show Your Hope': www.80questions.net

Antikerst - wrikken aan het ritueel

Stedelijk Museum - kunst het museum uit

Kukeleku - iedereen kan kunst maken

Nele Ysebaert

Andere Aktuele Akties: klik !